Velkommen til Dani Invest A/S

Aktier i Dani Invest A/S er fra 15. marts 2013 optaget til handel gennem OTC-listen. Søger De oplysninger om aktiehandel, så klik her.

 

 

Seneste nyheder

Nedenfor vises de seneste nyheder fra Dani Invest A/S. Vi tilstræber at holde vore aktionærer opdateret gennem løbende opdatering af nyhedsoversigten her på vor hjemmeside.

Resultat på 1,5 mio. kr. i 1. halvår 2018

Dato: 11-07-2018

Dani Invest A/S realiserede i 1. halvår 2018 et resultat på tkr. 1,5 mio.kr. efter skat, svarende til en forrentning af egenkapitalen på cirka 2 % i halvåret. Ledelsen anser halvårsresultatet for acceptabelt.
Kursreguleringer i halvåret var positive 1,8 mio.kr.

Selskabets balancesum pr. 30.06.2018 udgjorde 75,1 mio.kr. og selskabets soliditetsgrad er fortsat over 95 %.
Egenkapitalen er pr. 30.06.2018 opgjort til 74,5 mio.kr., mens gældsforpligtelser udgjorde 0,6 mio.kr.


Referat af Generalforsamling

Dato: 24-05-2018

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 12. april 2018 kl. 13:00 på Comwell Hvide Hus Aalborg.

Nedenfor kan downloades dokumenter vedrørende generalforsamlingen:

27-03-2018 Generalforsamlingsindkaldelse
27-03-2018 Årsrapport for 2017
12-04-2018 Generalforsamlingsreferat

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2017

Dato: 10-03-2018

Aktionærer, som har solgt aktier i Dani Invest A/S i indkomståret 2017 skal lave en avanceopgørelse, hvor gevinst eller tab angives i selvangivelsen. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

OTC-listen videregiver ikke handelspriser til Dani Invest A/S. Derfor har Dani Invest A/S ikke mulighed for at indberette handlerne til SKAT, og SKAT kan således ikke automatisk opgøre tab og avance ved salg af Dani Invest-aktier.

For aktionærer, som hverken har købt eller solgt aktier i indkomstår 2017, har vi indberettet aktierne med en ultimokurs på 1.300 pr. aktie svarende til samme kursværdiindberetning, som er foretaget pr. 31.12.2016, og der skal derfor anføres 0 kr. i rubrik 38 for aktier i Dani Invest A/S, medmindre man som aktionær ønsker at foretage et andet skøn over aktiernes værdi.

Har man således hverken købt eller solgt aktier i indkomstår 2017, vil der i henhold til vore indberetninger til SKAT hverken være tab eller gevinst til angivelse i selvangivelsen for år 2017, og man skal derfor skrive 0 kr. i selvangivelsens rubrik 38 vedrørende sine Dani Invest-aktier for år 2017.

Nedenfor kan der downloades et beregningsskema for indkomstår 2017 til brug for opgørelsen af gevinst og tab på aktier i Dani Invest A/S.

Klik her for at hente beregningskema for indkomstår 2017


Forventet resultat på 2,4 mio.kr. for år 2017

Dato: 09-02-2018

For regnskabsåret 2017 forventer Dani Invest A/S et årsresultat på cirka 2,4 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på cirka 3,4 %.

Ledelsen anser resultat for acceptabelt. Selskabet havde i 1. halvår 2017 et godt aktiehalvår, som desværre blev ødelagt af tilsvarende tab i 2. halvår 2017 på værdipapirbeholdningen.

Årsrapporten for 2017 offentliggøres i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i foråret 2018.

Dani Invest A/S havde ved udgangen af 2017 investeringer på cirka 75 mio.kr. og en gæld på cirka 2 mio.kr. Dani Invest A/S´s aktiebeholdning er opgjort til 35 mio.kr. og udgør således cirka halvdelen af investeringerne. Kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som neadgående retning.


Referat af Generalforsamling

Dato: 04-04-2017

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 30. marts 2017 kl. 13:00 på Comwell Hvide Hus Aalborg.

Nedenfor kan downloades dokumenter vedrørende generalforsamlingen:

14-03-2017 Generalforsamlingsindkaldelse
14-03-2017 Årsrapport for 2016
30-03-2017 Generalforsamlingsreferat

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2016

Dato: 12-03-2017

Aktionærer, som har solgt aktier i Dani Invest A/S i indkomståret 2016 skal lave en avanceopgørelse, hvor gevinst eller tab angives i selvangivelsen. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

OTC-listen videregiver ikke handelspriser til Dani Invest A/S. Derfor har Dani Invest A/S ikke mulighed for at indberette handlerne til SKAT, og SKAT kan således ikke automatisk opgøre tab og avance ved salg af Dani Invest-aktier.

For aktionærer, som hverken har købt eller solgt aktier i indkomstår 2016, har vi indberettet aktierne med en ultimokurs på 1.300 pr. aktie svarende til samme kursværdiindberetning, som er foretaget pr. 31.12.2015, og der skal derfor anføres 0 kr. i rubrik 38 for aktier i Dani Invest A/S, medmindre man som aktionær ønsker at foretage et andet skøn over aktiernes værdi.

Har man således hverken købt eller solgt aktier i indkomstår 2016, vil der i henhold til vore indberetninger til SKAT hverken være tab eller gevinst til angivelse i selvangivelsen for år 2016, og man skal derfor skrive 0 kr. i selvangivelsens rubrik 38 vedrørende sine Dani Invest-aktier for år 2016.

Nedenfor kan der downloades et beregningsskema for indkomstår 2016 til brug for opgørelsen af gevinst og tab på aktier i Dani Invest A/S.

Klik her for at hente beregningskema for indkomstår 2016


Forventet resultat på 3,2 mio.kr. for år 2016

Dato: 25-01-2017

For regnskabsåret 2016 forventer Dani Invest A/S et årsresultat på cirka 3,2 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på cirka 4,8 %.

Ledelsen anser resultat for acceptabelt. Selskabet havde i 1. halvår 2016 et betydeligt tab på værdipapirbeholdningen. Dette tab er blevet vendt til et mindre overskud for helåret, idet udviklingen i især bankaktier har været positiv i 2.halvår 2016.

Årsrapporten for 2016 vil blive offentliggort i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i foråret 2017.

Dani Invest A/S havde ved udgangen af 2016 investeringer på cirka 74 mio.kr. og en gæld på cirka 4 mio.kr. Dani Invest A/S´s aktiebeholdning er opgjort til 40,6 mio.kr., og kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som neadgående retning. Nedenfor kan hentes en oversigt over aktiebeholdningen pr. 31.12.2016.

Klik her for at se aktiebeholdning pr. 31.12.2016


Underskud på 4,2 mio. kr. i 1. halvår 2016

Dato: 08-07-2016

Dani Invest A/S realiserede i 1. halvår 2016 et underskud på tkr. 4.221 efter skat, og ledelsen anser halvårsresultatet for ikke tilfredsstillende.
Kursreguleringer i halvåret var negative med tkr. 5.321.

Selskabets balancesum pr. 30.06.2016 udgjorde 64,2 mio.kr. og selskabets soliditetsgrad er fortsat over 95 %.

Egenkapitalen er pr. 30.06.2016 opgjort til 62,8 mio.kr., mens gældsforpligtelser udgjorde 1,4 mio.kr.

Klik her for at se Opgørelse pr. 30.06.2016


Referat af Generalforsamling

Dato: 25-04-2016

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 21. april 2016 kl. 13:00 på Comwell Hvide Hus Aalborg.

Nedenfor kan downloades dokumenter vedrørende generalforsamlingen:

06-04-2016 Generalforsamlingsindkaldelse
06-05-2015 Årsrapport for 2015
21-04-2016 Generalforsamlingsreferat

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2015

Dato: 12-02-2016

Aktionærer, som har solgt aktier i Dani Invest A/S i indkomståret 2015 skal lave en avanceopgørelse, hvor gevinst eller tab angives i selvangivelsen. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

OTC-listen indberetter ikke aktiehandler til SKAT og videregiver ikke handelspriser til Dani Invest A/S. Derfor har Dani Invest A/S ikke mulighed for at indberette handlerne til SKAT, og SKAT kan således ikke automatisk opgøre tab og avance ved salg af Dani Invest-aktier.

For aktionærer, som hverken har købt eller solgt aktier i indkomstår 2015, har vi indberettet aktierne med en ultimokurs på 1.300 pr. aktie svarende til samme kursværdiindberetning, som er foretaget pr. 31.12.2014, og der skal derfor anføres 0 kr. i rubrik 38 for aktier i Dani Invest A/S, medmindre man som aktionær ønsker at foretage et andet skøn over aktiernes værdi.

Har man således hverken købt eller solgt aktier i indkomstår 2015, vil der efter vore indberetninger til SKAT hverken være tab eller gevinst til angivelse i selvangivelsen for år 2015, og man skal derfor skrive 0 kr. i selvangivelsens rubrik 38 vedrørende sine Dani Invest-aktier for år 2015.

Nedenfor kan der downloades et beregningsskema for indkomstår 2015 til brug for opgørelsen af gevinst og tab på aktier i Dani Invest A/S.

Klik her for at hente beregningskema for indkomstår 2015


Forventet resultat på 1,3 mio.kr. for år 2015

Dato: 15-01-2016

For regnskabsåret 2015 forventer ledelsen i Dani Invest A/S et årsresultat på cirka 1,3 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på cirka 2,0 %.

Ledelsen anser ikke resultat for tilfredsstillende. Selskabet forventer i 2. halvår 2015 at realisere et tab på 3,9 mio.kr., hvilket skyldes kurstab på selskabets beholdning af værdipapirer.

Årsrapporten for 2015 vil blive offentliggort i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som bliver afholdt i foråret 2016.

Dani Invest A/S er et solidt selskab med investeringer på cirka 73 mio.kr. og en gæld på cirka 6 mio.kr. pr. 31.12.2015. Dani Invest A/S´s aktiebeholdning er opgjort til 45,5 mio.kr., og kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som neadgående retning. Nedenfor kan hentes en oversigt over aktiebeholdningen pr. 31.12.2015.

Udviklingen i de første 2 uger af 2016 har været meget negativ på fondsbørserne, og selskabet har i de 2 første uger af 2016 haft urealiserede tab på selskabets aktiebeholdning på cirka 3,5 mio. kr.

Klik her for at se aktiebeholdning pr. 31.12.2015


Overskud på 5,2 mio. kr. i 1. halvår 2015

Dato: 09-07-2015

Dani Invest A/S opnåede i 1. halvår 2015 et overskud på kr. 5.234.454 efter skat, og ledelsen anser halvårsresultatet for tilfredsstillende.
Af resultatet i 1. halvår 2015 udgjorde kursreguleringer et beløb på 4,46 mio.kr.

Selskabets balancesum pr. 30.06.2015 udgjorde 73,8 mio.kr. og selskabets soliditetsgrad er fortsat over 95 %.

Egenkapitalen er pr. 30.06.2015 opgjort til 71,0 mio.kr., mens gældsforpligtelser udgjorde 2,8 mio.kr.

For 2015 forventes et tilfredsstillende resultat, men vi gør opmærksom på, at krisen i Grækenland kan medføre betydelige udsving på finansmarkederne, og at udsvingene kan forekomme pludseligt og uforudset.

Klik her for at se Opgørelse pr. 30.06.2015


Referat af Generalforsamling

Dato: 23-05-2015

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 22. maj 2015 kl. 13:00 på Comwell Hvide Hus Aalborg.

Nedenfor kan downloades dokumenter vedrørende generalforsamlingen:

06-05-2015 Generalforsamlingsindkaldelse
06-05-2015 Årsrapport for 2014
22-05-2015 Generalforsamlingsprotokollat

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2014

Dato: 12-03-2015

Aktionærer, som har solgt aktier i Dani Invest A/S i indkomståret 2014 skal lave en avanceopgørelse, hvor gevinst eller tab angives i selvangivelsen. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

Dansk OTC indberetter ikke aktiehandler til SKAT og videregiver ikke handelspriser til Dani Invest A/S. Derfor har Dani Invest A/S ikke mulighed for at indberette handlerne til SKAT, og SKAT kan således ikke automatisk opgøre tab og avance ved salg af Dani Invest-aktier.

For aktionærer, som hverken har købt eller solgt aktier i indkomstår 2014, har vi indberettet aktierne med en ultimokurs på 1.300 pr. aktie svarende til samme kursværdiindberetning, som er foretaget pr. 31.12.2013, og der vil derfor ikke være beløb til angivelse i rubrik 38 for aktier i Dani Invest A/S, medmindre man som aktionær ønsker at foretage et andet skøn over aktiernes værdi.

Har man således hverken købt eller solgt aktier i indkomstår 2014, vil der efter vore indberetninger til SKAT hverken være tab eller gevinst til angivelse i selvangivelsen for år 2014, og man behøver derfor ikke selvangive noget i rubrik 38 vedrørende sine Dani Invest-aktier for år 2014.

Nedenfor kan der downloades et beregningsskema for indkomstår 2014 til brug for opgørelsen af gevinst og tab på aktier i Dani Invest A/S.

Klik her for at hente beregningskema for indkomstår 2014


Forventet resultat på 5,2 mio.kr. for år 2014

Dato: 29-01-2015

For regnskabsåret 2014 forventer ledelsen i Dani Invest A/S et årsresultat på cirka 5,2 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på cirka 8,7 %.

Bestyrelsen anser resultat for acceptabelt. Selskabet har i året kun anvendt lånefinansiering i meget begrænset omfang, idet ledelsen har vurderet det makroøkonomiske risikoniveau til at være for højt til, at brug af gearede investeringerne syntes attraktivt.

Årsrapporten for 2014 vil blive offentliggort i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som planlægges afholdt i april/maj 2015.

Dani Invest A/S er et solidt selskab med investeringer på cirka 66 mio.kr. og en gæld på under 0,5 mio.kr. pr. 31.12.2014. Dani Invest A/S´s aktiebeholdning er opgjort til 42,7 mio.kr., og kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som neadgående retning. Nedenfor kan hentes en oversigt over aktiebeholdningen pr. 31.12.2014.

Klik her for at se aktiebeholdning pr. 31.12.2014


Overskud på 4,0 mio. kr. i 1. halvår 2014

Dato: 14-07-2014

Dani Invest A/S opnåede i 1. halvår 2014 et overskud på kr. 4.002.438 efter skat.
Af resultatet i 1. halvår 2014 udgjorde kursreguleringer et beløb på 2,89 mio.kr.

Selskabets balancesum pr. 30.06.2014 udgjorde 66,5 mio.kr. og selskabets soliditetsgrad er fortsat over 95 %.

Egenkapitalen er pr. 30.06.2014 opgjort til 64,5 mio.kr., mens gældsforpligtelser udgjorde 2,0 mio.kr.

Klik her for at se kvartalsopgørelse pr. 30.06.2014


Referat af Generalforsamling

Dato: 13-05-2014

Selskabets ordinære generalforsamling blev afviklet den 9. maj 2014 kl. 10 på Comwell Hvide Hus Aalborg.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at ændre selskabets navn til Dani Invest A/S, ligesom selskabets hjemmeside fremover er www.dani-invest.dk.

Hele forløbet af generalforsamlingen kan ses via linket nedenfor til referatet.

Klik her for at se generalforsamlingsreferatet

Årsrapport for 2013

Dato: 22-04-2014

Bestyrelsen i Dani Invest A/S har den 22. april 2014 behandlet og underskrevet Årsrapporten for 2013.

Selskabets resultat for år 2013 blevet et overskud på 8,7 mio.kr. og selskabets investeringer pr. 31.12.2013 udgjorde 60,5 mio.kr, hvoraf egenkapitalen finansierede 60,1 mio.kr, mens gælden kun udgjorde 0,4 mio.kr.

Sekskabets ordinære generalforsamling afholdes 9. maj 2014 kl. 10, og indkaldelsen vil blive tilgængelig her på hjemmesiden under fanen "Generalforsamling".

De kan downloade Årsrapporten 2013 for Dani Invest A/S ved at klikke her.


Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2013

Dato: 28-02-2014

Aktionærer, som har solgt aktier i Dani Invest A/S i indkomståret 2013 skal lave en avanceopgørelse, hvor gevinst eller tab angives i selvangivelsen. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

Dansk OTC indberetter ikke aktiehandler til SKAT og videregiver ikke handelspriser til Dani Invest A/S. Derfor har Dani Invest A/S ikke mulighed for at indberette handlerne til SKAT, og SKAT kan således ikke automatisk opgøre tab og avance ved salg af Dani Invest-aktier.

For aktionærer, som hverken har købt eller solgt aktier i indkomstår 2013, har vi indberettet aktierne med en ultimokurs på 1.300 pr. aktie svarende til samme kursværdiindberetning, som er foretaget pr. 31.12.2012, og der vil derfor ikke være beløb til angivelse i rubrik 38 for aktier i Dani Invest A/S, medmindre man som aktionær ønsker at foretage et andet skøn over aktiernes værdi.

Har man således hverken købt eller solgt aktier i indkomstår 2013, vil der efter vore indberetninger til SKAT hverken være tab eller gevinst til angivelse i selvangivelsen for år 2013, og man behøver derfor ikke selvangive noget i rubrik 38 vedrørende sine Dani Invest-aktier for år 2013.

Nedenfor kan der downloades et beregningsskema for indkomstår 2013 til brug for opgørelsen af gevinst og tab på aktier i Dani Invest A/S.

Klik her for at hente beregningskema for indkomstår 2013


Forventet resultat på 8,6 mio.kr. for år 2013

Dato: 30-01-2014

For regnskabsåret 2013 forventer Dani Invest A/S et helårsresultat på cirka 8,6 mio. kr. svarende til en forrentning på cirka 16,8 % af egenkapitalen ved årets begyndelse.

Bestyrelsen anser resultat for tilfredsstillende, særligt under hensyntagen til, at Dani Invest A/S i år 2013 har fastholdt en forsigtig investeringsstrategi, hvor investeringerne hovedsageligt finansieres uden låneoptagelse.

Årsrapporten for 2013 vil blive offentliggort i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som planlægges afholdt i april/maj 2014.

Dani Invest A/S er et solidt selskab med investeringer på cirka 60 mio.kr. og en gæld på under én mio.kr. pr. 31.12.2013. Dani Invest A/S har en aktiebeholdning på 32,5 mio.kr., og kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater i såvel opadgående som neadgående retning. Nedenfor kan hentes en oversigt over aktiebeholdningen pr. 31.12.2013.

Klik her for at se aktiebeholdning pr. 31.12.2013


Overskud på 3,65 mio. kr. i 1. halvår 2013

Dato: 15-07-2013

Dani Invest A/S opnåede i 1. halvår 2013 et overskud på kr. 3.648.087 efter skat. Selskabet var i 1. halvår 2013 begunstiget med positive kursreguleringer på 2,78 mio.kr.

Selskabets balancesum pr. 30.06.2013 udgjorde 56,7 mio.kr. og selskabets soliditetsgrad er fortsat over 95 %.

Egenkapitalen er pr. 30.06.2013 opgjort til 55,1 mio.kr., mens gældsforpligtelser udgjorde 1,7 mio.kr.

Klik her for at se kvartalsopgørelse pr. 30.06.2013


Årsrapport for 2012

Dato: 30-01-2013

Bestyrelsen i Dani Invest A/S har på sit møde den 24. januar 2013 behandlet Årsrapporten for 2012.

Selskabets resultat for år 2012 blevet et overskud på 3,1 mio.kr. og selskabets investeringer pr. 31.12.2012 udgjorde 52,2 mio.kr, hvoraf egenkapitalen finansierede 51,4 mio.kr, mens gælden kun udgjorde 0,8 mio.kr.

Sekskabets ordinære generalforsamling forventes afholdt ved udgangen af februar 2013, og indkaldelsen vil være tilgængelig her på hjemmesiden under fanen "Generalforsamling"  senest 14 dage før generalforsamlingen.

Notering af og handel med aktier i Dani Invest A/S via Dansk OTC starter den 15. marts 2013, og vi vil forinden handlen starter den 15. marts 2013 indlægge vejledning om den praktiske fremgangsmåde ved køb og salg på selskabets hjemmeside www.dani-invest.dk

De kan downloade Årsrapporten 2012 for Dani Invest A/S ved at klikke her.


Forventet resultat for år 2012

Dato: 03-01-2013

For regnskabsåret 2012 forventer Dani Invest A/S et helårsresultat på cirka 3,0 mio. kr. svarende til en forrentning på cirka 6,5 % af egenkapitalen ved årets begyndelse.

For Dani Invest A/S som investeringsselskab blev 2012 et år, hvor vi har været forsigtige med vore investeringer, og i det perspektiv anses egenkapitalforrentningen for acceptabel.

Årsrapporten for 2012 forventes afsluttet og offentliggjort her på hjemmesiden ved udgangen af januar 2013. Selskabets ordinære generalforsamling planlægges afholdt i februar 2013.

Dani Invest A/S er et solidt selskab med investeringer for 52 mio.kr. og en gæld på under 1 mio.kr. Den lave gæld i Dani Invest A/S betyder, at resultatet ikke direkte påvirkes i væsentligt omfang af de vanskelige finansieringsvilkår, som prægede ejendoms- og investeringsbranchen i 2012. Rentemarginalerne i bankerne ved refinansiering af vore udlån til ejendomsfinansiering var ganske vist højere end før finanskrisen, men da vi kun benytter belåning i bankerne i minimalt omfang, påvirkes vort resultat ikke nævneværdigt af de vanskelige refinansieringsvilkår.

Når vi primært investerer for vore egne penge og fravælger lånefinansiering, betyder det en lavere risiko fra vor investeringsportefølje. Men det lave gældsniveau i selskabet betyder også, at vi må acceptere, at vor egenkapitalforrentning bliver lavere end vor normale målsætning, og det gjaldt for 2012 og forventes også at gælde for 2013.

Notering af og handel med aktier i Dani Invest A/S via Dansk OTC starter den 15. marts 2013, og vi vil forinden handlen starter den 15. marts 2013 indlægge vejledning om den praktiske fremgangsmåde ved køb og salg på selskabets hjemmeside www.dani-invest.dk

Dani Invest A/S ønsker alle vore kunder, samarbejdspartnere og investorer et godt nytår.


Selskabets aktier noteres på OTC-listen fra 15. marts 2013

Dato: 16-11-2012

Dani Invest A/S har indgået aftale med OTC-listen om, at aktier i Dani Invest A/S fra den 15. marts 2013 noteres på OTC-listen. Det betyder, at køb og salg af aktier i Dani Invest A/S fra 15. marts 2013 vil kunne ske via OTC-listen. Handlen vil foregå ved, at købs- og salgsinteressen i Dani Invest aktierne vil blive matchet via OTC-listen. OTC-listen har et samarbejde med en fondsmægler, som vil forestå den efterfølgende afvikling af handlen.

Inden handlen starter i marts 2013, vil Dani Invest her på hjemmesiden indlægge vejledning om den praktiske fremgangsmåde ved køb og salg. Henvendelse til OTC-listen om afgivelse af købs- og salgsodre kan ikke ske før den 15. marts 2013.

OTC-listen findes på internettet under www.otc-listen.dk


Beskatning som skattefri investeringsselskab

Dato: 31-10-2012

Dani Invest A/S anmodede den 03. juli 2012 om "Bindende Svar" fra SKAT omkring selskabets overgang til skattefri investeringsselskab.

Selskabet har modtaget svar fra SKAT den 22. oktober 2012, og SKAT meddeler i sin afgørelse, at selskabet fremover skal beskattes som skattefrit investeringsselskab.

Status som skattefrit investeringsselskab er betinget af, at bl.a. mindst 85 % af selskabs aktiver er placeret i aktier, obligationer og fordringer mv., jfr. Aktieavancebeskatningslovens § 19. Selskabet opfylder i øjeblikket dette krav, og selskabets investeringsplaner vil fremadrettet blive afpasset med henblik på, at selskabet kan opfylde kravene til at forblive et skattefrit investeringsselskab.

Som skattefrit investeringsselskab efter Aktieavancebeskatningslovens § 19, skal Dani Invest A/S generelt ikke betale selskabsskat. Dog gælder, at for aktieudbytter modtaget fra danske selskaber, skal Dani Invest A/S betale en endelig skat på 15% af det modtagne udbytte.


Sådan investerer vi

Dato: 03-09-2012

Dani Invest A/S er en virksomhed rettet mod investorer, der ligesom os tror på, at investeringer i ejendomssektoren er attraktive og fornuftige. Ejendomsinvesteringer er afhængige af prisudviklingen på fast ejendom, og vi tror på, at ejendomspriserne på sigt stiger i takt med pris- og lønudviklingen.

Prisudviklingen på fast ejendom er præget af udsving med stigninger i nogle år og prisfald i andre år. Dette ved vi, når vi investerer. Investering i fast ejendom kan enten ske gennem direkte køb af ejendomme, eller det kan ske gennem køb af ejerandele i andre selskaber, som besidder ejendommene.

Under hensyntagen til Dani Invest´s størrelse og behov for risikospredning, har ledelsen valgt primært at investere i ejendomme via andre ejendomsselskaber. Vi har bl.a. gennem besiddelse af aktier for godt 5 mio.kr. i ejendoms-selskabet Jeudan, en eksponering på cirka 20 mio. kr. i ejendomsmarkedet. Gennem investering i Victoria Properties har vi tilsvarende en ejendomseksponering på et par millioner.

At man har en eksponering i ejendomsmarkedet betyder, at man udover driftsindtjeningen, påvirkes af udviklingen på fast ejendom. En eksponering på 20 mio.kr. giver en resultatpåvirkning på 2 mio.kr, såfremt priserne ændrer sig 10 %. Det være sig opadgående eller nedadgående.

Herudover er formuen i Dani Invest A/S investeret i udlån til ejendomsprojekter, hvor Dani Invest A/S har finansieret den del af ejendommene, som ikke finansieres via realkreditlån. Disse ejendomsprojekter ejes af såkaldte 10-mandprojekter, hvor ejerne opnår skattemæssige fordele via afskrivninger under virksomhedsskatteloven. Ejendomsprojekterne administreres oftest af os selv, og vi har derfor førstehåndsviden omkring udviklingen i projekterne, og som finansieringskilde har vi også en særlig interesse i, at ejendommene administreres bedst muligt.

Udover ovennævnte investeringer, har selskabet en aktiebeholdning med en betydelig andel bankaktier, men også en række andre aktier. Vi anser bankaktierne for attraktive investeringer til de gældende aktiekurser, men vi er os også bevidste omkring, at bankerne har en række udfordringer i forhold til kapitalkrav og funding.

Dette har betydet højere lånerenter og gebyrer for kunderne. For bankerne er det imidlertid med til at forbedre indtjeningen til fordel for os som aktionærer, hvilket vi tror vil komme til at afspejle sig i bankernes regnskaber i de kommende år.

Bankerne er i betydeligt omfang også eksponeret mod ejendomsmarkedet og landbruget, hvorfor prisudviklingen på fast ejendom i de kommende år også vil komme til at påvirke værdien og afkastet af vore investeringer i bankaktier.

Alle investeringer indebærer risici, og det gør vore investeringer også. Vi gør vort bedste for at opnå et attraktivt afkast af investeringerne, samtidigt med at vi har fokus på risikostyring. Aktuelt har vi en forsigtig investeringsstrategi, og vi investerer hovedsageligt for egne midler.

Ved indgangen til 2012 havde vi således investeret for 48,5 mio.kr, hvoraf selskabet selv havde 46 mio.kr i egenkapital, således at der alene var lånt 2,5 mio.kr. Selv om vi har mulighed for at refinansiere vore udlån, har vi af risikohensyn valgt ikke at gøre dette i øjeblikket, idet vi vurderer, at de økonomiske forhold i Danmark og Europa er for usikre. Dette betyder mindre risici og mindre afkast, hvilket vi anser for det mest hensigtsmæssige af hensyn til selskabet og vore investorer under det nuværende økonomiske klima, hvor usikkerheden i Europa er betydelig pga. statsgældsproblemerne.


Tidsplan for optagelse af aktier på handelsplatform

Dato: 27-08-2012

Dani Invest A/S´s plan for optagelse af selskabets aktier på en handelsplatform, hvor selskabets aktier kan handles, er gengivet nedenfor:

Efterår 2012 - Modtagelse af bindende svar fra SKAT vedrørende status som skattefri investeringsselskab og beregningsgrundlag for indberetning af kursværdier ultimo.

Efterår 2012 - Forberedelse af aktiebog til administrativ håndtering af handelsaktivitet.

Januar 2013 - Selskabets Årsrapport for 2012 påregnes afsluttet og offentliggjort ved udgangen af Januar 2013.

Februar 2013 - Afholdelse af ordinær generalforsamling og udsendelse af information omkring praktiske forhold ved afgivelse af aktiekøbs- og aktiesalgsordrer ved handel med selskabets aktier, samt dato for påbegyndelse af handel.

Februar/marts 2013 - Påbegyndelse af handel med selskabets aktier via handelsplatform, formentlig via GXG Markets eller Dansk OTC.

Ledelsen i Dani Invest A/S ønsker at fremhæve, at ovennævnte tidsplan er udtrykt for den tidsramme, der arbejdes efter i selskabet. Ledelsen gør sit bedste for, at der ikke sker forsinkelse i forhold til ovennævnte tidsplan, men hverken ledelsen eller Dani Invest A/S kan udstede nogen garanti for, at forsinkelse ikke vil forekomme.

 Vi opfordrer vore investorer til regelmæssigt at besøge os på vor hjemmeside www.dani-invest.dk , hvor vi løbende vil orientere omkring processen i forbindelse med optagelse af selskabets aktier på en handelsfacilitet.

Når aktierne er blevet optaget på en handelsfacilitet, vil man som aktionær kunne sælge eller købe aktier gennem handelspladsen. Kursen på selskabets aktier må påregnes at kunne svinge fra dag til dag afhængig af købs- og salgsinteressen i aktien.

I tiden indtil optagelse på en handelsfacilitet, har Dani Invest A/S ikke mulighed for at tilbyde handel med aktierne. Har man som aktionær selv en køber til sine aktierne, kan aktierne overdrages ved anmeldelse af handlen til Aktiebogen, og handlen behøver således ikke afvente selskabets optagelse på en handelsplads.


Tegningsresultat for aktieudbud i perioden
19. maj 2011 til 30. april 2012

Dato: 11-05-2012

Dani Invest A/S har den 30. april 2012 afsluttet selskabets udbud af nye aktier i henhold til udbudsprospekt af 11. maj 2011

Der blev i alt tegnet 5.543 stk. nye B-aktier á kurs 1.480, og vi er glade for at byde de nye aktionærer velkomne som deltagere i selskabet.

Gennem kapitaludvidelsen er selskabet tilført yderligere egenkapital på kr. 8.203.640. Kapitaludvidelsen er registreret i Erhvers- og Selskabsstyrelsen den 11. maj 2012.


Orientering om udbud af nye aktier

Dato: 14-06-2011

Vi udbyder nu 10.000 stk. nye B-aktier i Dani Invest A/S til kurs 1.480 kr. pr. ny aktie. Kapitaludvidelsen vil ved fuldtegning tilføre selskabet yderligere egenkapital på 14,8 mio.kr.

Aktieudbuddet er rettet mod nye investorer og aktierne udbydes uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. I forbindelse med aktieudbuddet er der udarbejdet prospekt, som er godkendt af Finanstilsynet den 11. maj 2011.

Prospektet for aktieudbuddet er tilgængeligt på selskabets hjemmeside på www.dani-invest.dk, hvor øvrig selskabsinformation også kan findes.

Vi forventer aktieudbuddet fuldtegnet i løbet af efteråret 2011, og ledelsen vil herefter iværksætte arbejdet med optagelse af selskabets aktier på en handelsplatform, idet det igangværende aktieudbud forventes at bringe selskabets egenkapital over 50 mio.kr., som er ledelsens krav til kapitalgrundlaget for at iværksætte arbejdet med optagelse af selskabets aktier på en handelsplatform.

Processen omkring optagelse af selskabets aktier på en handelsplatform er planlagt til at foregå omkring årsskiftet 2011/2012, således at aktierne vil kunne handles fra begyndelsen af år 2012. I forbindelse med optagelsen af aktierne til handel, vil der blive udarbejdet et særligt børsprospekt, og beslutningen om børsnotering vil blive forelagt selskabets generalforsamling på en ekstraordinær generalforsamling.

Skulle De være interesseret i at tegne nye aktier i forbindelse med dette aktieudbud, er De velkommen til at kontakte os på telefon 9813 0900.


Udbud af 10.000 stk. nye B-aktier

Dato: 13-05-2011

Selskabets bestyrelse har den 11. maj 2011 besluttet at lave et offentligt udbud af 10.000 stk. nye B-aktier i Dani Invest A/S.

Prisen for tegning af nye aktier udgør kr. 1.480 kr. pr. B-aktie, og tegningsbeløbet skal indbetales til selskabet sammen med fremsendelse af tegningsblanketten for nye aktier. Udbudsperioden starter den 19. maj 2011.

I henhold til Finanstilsynets regler, er der udarbejdet prospekt i henhold til bekendtgørelse nr. 222 af 13. marts 2010, hvori der kan læses nærmere omkring tegning af nye aktier. Kapitaludvidelsen sker til markedskurs uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Klik her for at downloade prospektet fra www.finanstilsynet.dk


 

 

 

 

 

Dani Invest A/S

Vesterå 1
9000 Aalborg

CVR nr. 2729 9334

Telefon: 98 13 09 00

www.dani-invest.dk

info@dani-invest.dk

 

 

 

 

Ring til os

Vil du hører mere om, hvorledes du bliver investor, så ring til os på telefon 98 13 09 00.

Vore telefoner er åbne alle hverdage.